Başvuru Kriterleri (eski)

                   

Trafik Planlaması ve Uygulaması

ALES≥70

Doktora Programı yoktur

Lisans Sonrası Doktora Programı yoktur

Y.Dil ≥ 45

Lisans not ort. ≥ 2,0

Referans Mek. var

Niyet Mek. var