Erasmus

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı
ERASMUS/ECTS Temsilcisi:Yrd.Doç.Dr.Ebru Arıkan ÖZTÜRK

Anabilim Dalımız AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) BİLGİ PAKETİ'ni hazırlamıştır.


Gazi Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Trafik Planlaması ve Uygulaması ABD ile Viyana Teknik Üniversitesi Ulaşım Planlaması ve Trafik Mühendisliği Enstitüsü arasında Karşılıklı Akademisyen Değişimi için imzalanan ERASMUS ikili sözleşmesi gereği,  25-30 Temmuz 2005 tarihleri arasında Prof.Dr.Hermann KNOFLACHER, profesyoneller ve karar vericiler düzeyinde bir seminer vermek üzere bölümümüze davet edilmiştir.  

“Sürdürülebilir Kentsel ve Ulaşım Planlamasının Teori ve Uygulamadaki Temelleri” konulu seminere, üniversitemiz öğretim üyeleri, öğrencilerimiz ve ilgili kamu kuruluşlarından uzmanlar katılmıştır.

Seminerden fotoğraflariçin tıklayınız.


ERASMUS nedir?

Erasmus öncelikle “üniversite öğrencisinin uluslararası hareketliliğini” öngören bir yüksek öğretim programıdır. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bu program yüksek öğretimde üniversiteler arası iletişimi geliştirmeyi ve Avrupalılık boyutunun arttırılmasını öngörür. Bu doğrultuda Erasmus programı, Avrupa üniversiteleri arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik etmek amacıyla öğrencilerin ve eğitimcilerin karşılıklı değişimini sağlamayı ve Avrupa Birliği ülkelerindeki çalışmaların ve alınan derecelerin tanındığı ortak bir platform oluşturmayı hedeflemektedir.

Program Nasıl İşler?

Bu programa katılmak isteyen üniversiteler belirlenen tarihler içinde, Erasmus University Charter (EUC) için Avrupa Komisyonuna müracaat ederler. EUC, kendi değerlendirmesi sonucunda bu üniversitelere Erasmus programı tarafından desteklenen etkinliklere katılım hakkı verir.

Erasmus Programının Faaliyetleri Nelerdir?

2003-2004 akademik yılından itibaren Erasmus University Charter almak için başvuran ve kabul edilen üniversiteler program tarafından desteklenen Erasmus faaliyetlerinden yararlanacaklardır.

Erasmus programı aşağıdaki faaliyetleri desteklemektedir:

  • Öğrenciler ve Öğretim Elemanları İçin Yurtdışı Bireysel Eğitim Destekleri

             Karşılıklı Öğrenci Değişimi (Student Mobility - SM)

         Karşılıklı öğrenci değişiminin başlatılabilmesi için öncelikle üniversitenin ilgili bölümlere sahip başka bir ülke üniversitesi ile karşılıklı değişim anlaşması imzalaması gerekmektedir. Bu anlaşmanın imzalanmasından sonra ilgili üniversite Erasmus faaliyetleri için sağlanan fondan faydalanarak öğrencilerin yabancı dil eğitimi, belgelerin çevirisi, hazırlık ziyaretleri için gerekli olan ve programa öğrenci katılımını sağlamaya yönelik harcamaları yapabilecektir.

         Erasmus programına katılan üniversitelerin öğrencileri, -lisans eğitiminin ilk yılındakiler hariç ve doktoradakiler dahil olmak üzere-  üniversiteler arasında varılan anlaşmalar ve düzenlemeler çerçevesinde, diğer katılımcı ülkelerdeki bir üniversitede veya yüksek öğrenim kurumunda 3-12 ay arasında eğitim alabilirler. Avrupa Kredi Transfer Sistemi, (ECTS) sayesinde misafir olunan ülkede harcanan emek ve alınan krediler öğrencinin kendi üniversitesi tarafından tamamen tanınır hale getirilmiştir.

          Karşılıklı Akademisyen Değişimi (Teaching Staff Mobility - TS)

        Erasmus programı,  akademisyenlerin de  diğer bir Avrupa ülkesinde işbirliği yapılan üniversiteye misafir öğretim görevlisi olarak gitmesine olanak tanır. Bu süre en az bir hafta (minimum 8 ders saati) ve en fazla bir dönem (altı ay) olabilir.

        Erasmus kapsamında, karşılıklı akademisyen değişimine katılacaklar için mali destek de sağlanabilir. Ancak Socrates mali destek programının felsefesine göre bu destek tüm harcamaları karşılayacak miktarda olamaz. Genelde bu tür değişimler için sağlanacak desteğin miktarı, gönderen ülkenin Ulusal Ajansı tarafından belirlenir.

  • Uzmanlık Ağları (Thematic Networks)

        Socrates/Erasmus programının en önemli faaliyetlerinden biri olan Uzmanlık Ağları, Avrupa’daki EUC (Erasmus University Charter) sahibi veya almak üzere olan bütün yüksek eğitim kurumları arasında akademik ortaklıklar geliştirmeyi hedefler.

        Erasmus kapsamındaki yüksek eğitim kurumları için:

        https://www3.socleoyouth.be/eei/Main.jsp

        Kurumlar arasındaki ortaklıklar UA (TN) projeleri olarak değerlendirilir. Bu projelerin amacı üniversitelerin ilgili fakülteleri ve bölümleri arasındaki işbirliğini geliştirerek  niteliği arttırmak ve Avrupalılık boyutunu geliştirmektir. Projeler, hem var olan akademik ekipleri, hem de projeye sosyo-ekonomik değer kazandırabilecek kamu ve özel profesyonel kuruluşlar ile ilgili öğrenci topluluklarını da kapsamalıdır. Projelerin ilgili alanda uzun vadeli, kapsamlı ve ortak etkilerinin olması beklenmektedir.

         UA(TN) projelerinin genel içeriği hakkında daha fazla bilgi edinmek için tamamlanmış olan proje raporlarına aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

        https://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/tnp/reports_en.html

        Eğer daha önce çalışılmamış bir alanda UA projesi başlatmak istiyorsanız, Teknik Yardım Bürosuna (Technical Assistance Office / TAO) projeniz hakkında bir ön-öneri teslim etmeniz gerekiyor. Bunun için son başvuru tarihi her yıl 1 Kasım’dadır. Eğer proje öneriniz kabul edilirse TAO proje yürütücüsüne 1 Mart’a kadar asıl proje başvurusunu yapması için teklif gönderir. TAO web sayfası:

        https://www.socleoyouth.be

        Eğer, TAO tarafından kabul edilmiş ve başlamış olan bir projeye katılmak isterseniz, proje yürütücüsü ile iletişim kurmanız gerekir. Bu başvuruda üniversitenizin EUC başvurusu yapmış olduğunu ve olumlu bir cevap almak üzere olduğunu bildirmeniz gerekmektedir. Şu anda yürütülen UA projelerinin ve yürütücülerinin listesi ile iletişim bilgileri aşağıdadır.

        List of TN participants1.xls

        List of TN participants2.xls

        UA’lar hakkında daha fazla bilgi için resmi UA sayfasını ziyaret ediniz:

https://www3.socleoyouth.be/static/en/overview/ThemNetwks_overview.htm

  • Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer System - ECTS)

        Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen ECTS, öğrencilerin ülkeler arası hareketliliğini sağlayabilmek için, öğrenim başarılarını ölçmek, kıyaslamak ve bir kurumdan diğerine aktarmak üzere, öğrenci merkezli bir kredi sistemi olmak iddiasıyla yapılandırılmıştır.

        ECTS kredi sistemi dersleri, öğrencilere getirdiği iş-yükü açısından tanımlamaya çalışır.  ECTS kredisi bir üniversitede bir tam akademik yıl içinde öğrencinin tamamlaması gereken toplam iş-yükünün (sınıf,   uygulama, seminer, özel çalışma gibi sınıfta, laboratuarda, evde ve kütüphanede tamamlaması gereken her türlü çalışmanın) her ders için, sayısal değer olarak nasıl tanımlandığını gösterir.

        60 ECTS kredisi bir senelik çalışmaya (iş-yükü açısından) eşittir ve genelde 30 ECTS kredisi altı ay-bir dönemde verilir. ECTS kredileri, değişimi yapan her iki kurumun da  programında yer aldığı koşullarda, tez yazımı ve uygulamalı çalışmalar için de geçerlidir.

          ECTS ile Notlandırma

        ECTS sisteminde notlandırma kurumlar arası ortaklığı sağlamak açısından önemli bir konudur. Avrupa’da birbirinden oldukça farklı notlandırma sistemleri bulunmaktadır. Değişim yapan kurumların Erasmus öğrencilerine verdikleri notları birbirlerine transfer edebilmeleri için derecelendirme ile not verme sistemi geliştirilmiştir. Bu sistem, öğrenciye gittiği kurumda verilen notla beraber o öğrencinin kurumdaki performansını da değerlendirir. Üniversiteler, ECTS dereceli notlandırma sistemini kendi sistemlerine nasıl uyarlayacakları hakkında kendileri karar verirler.

        ECTS hakkında daha fazla bilgi için:

       Avrupa Komisyonu web sitesi:

 https://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/ects_en.html

          Diploma Eki

        Diploma eki, mezun olan öğrencinin aldığı diplomaya ek olarak o kurumda başarı ile tamamlamış olduğu eğitimin seviyesi, bağlamı, içeriği ve konumu hakkında standartlaştırılmış bilgileri içeren belgedir. Diploma Eki, ülkelerarası bağlamda akademik ve profesyonel alanlarda alınan derecelerin, diploma ve sertifikaların geçerliliğini sağlamak üzere oluşturulmuştur. Diploma Eki konusunda gereklilikleri yerine getiren kurumlar Diploma Eki Etiketi ile ödüllendirilir.

        Diploma eki hakkında daha fazla bilgi için:

        Avrupa Komisyonu web sitesi: 

https://europa.eu.int/comm/education/policies/rec_qual/recognition/diploma_en.html

  •  Yoğun Programlar (Intensive Programmes - IP)

        Avrupa boyutu içermek kaydı ile kısa süreli (10 günden 3 aya kadar) kurslar düzenleyen üniversitelere maddi destek verilebilmektedir. Mali destek, birbirini takip eden bir, iki veya üç yıla kadar verilebilmekte ancak, her yıl katılımcı grubunun farklı ve/veya konunun (alanın) farklı olması şartına bağlı olmaktadır.

  •  Müfredat Geliştirme Projeleri (Curriculum Development Projects - CD)

Bu projelerde farklı ülkelerden en az üç kurum bir araya gelerek bir akademik program, bir modül, veya bir yüksek lisans programı geliştirmek üzere kaynaklarını bir havuzda biriktirirler. Bu projeler tüm akademik alanlarda yapılabilir ve bunlar için mali destek en fazla üç yıldır.

Nasıl Müracaat Edilir?

Üniversiteler, Erasmus Üniversite Beyannamesi (Erasmus University Charter, EUC), Müfredat Geliştirme (Curriculum Development, CD), Yoğun Programlar (Intensive Programme, IP), Akademik Uzmanlık Ağları (Thematic Network, TNP) projeleri ve ECTS Etiketi için TAO’ya (Teknik Yardım Bürosu, Technical Assistance Office) (Socrates, Leonrado & Youth Teknik Yardımcı Bürosu web adresi: https://www.socleoyouth.be) ayrı ayrı müracaat formları göndermek zorundadırlar. Erasmus Üniversite Belgesi (EUC) alan üniversiteler OM, SM, TM ve ECTS ödenekleri için kendi Ulusal Ajanslarına müracaat ederler.

 Daha fazla bilgi için  https://www.intoffice.gazi.edu.tr/sokrates/index.htm

 

background image