Genel Bilgi

Türkiye’deki ulaşım ve trafik konusunda eğitimli ve uzmanlaşmış eleman açığını kapatmak amacıyla, Gazi Üniversitesi Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü bünyesinde temeli atılan ve 1993 yılından itibaren Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak lisansüstü düzeyde eğitim veren Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı oluşturulmuştur.

 Kurulduğu tarihten bu yana yaklaşık 150 öğrencisini mezun eden ve 69 öğrencisi ile öğrenime devam eden Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı’nda, ulaşım ve trafik mühendisliği eğitimi için, gerekli görülen bir çok disiplinin dayanışma ve katkılarına başvurularak kapsamlı bir eğitim programı hazırlanmıştır. Bu programda, değişik lisans eğitimleri almış öğrencilere, kendi disiplinlerini ulaşım ve trafiğe nasıl adapte edebilecekleri konusunda yol gösterilmekte ve ülkemizdeki ulaşım ve trafik konusunda yetişmiş eleman açığını kapatmak amaçlanmaktadır.

 Bölüm mezunları, yerel yönetimler başta olmak üzere, Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Demiryolları vb. ulaşım ve trafikle doğrudan ilgili kurumlarda istihdam olanağı bulabilmektedirler.

background image