Duyurular

 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM İÇİN YOL VE TRAFİK GÜVENLİĞİ

KONGRESİ FUAR ve SERGİSİ

ROTRASA

(ROAD AND TRAFFIC SAFETY CONGRESS FOR SUSTAINABLE TRANSPORTATION)

Gazi Üniversitesi Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı girişiminde, 7-8 Aralık 2015 tarihleri arasında Sürdürülebilir Ulaşım İçin Yol ve Trafik Güvenliği (ROTRASA) ulusal kongresi, ilgili fuar ve sergisi ile düzenlenmektedir.

AMAÇ

Kongre’nin amacı sürdürülebilir ulaşımın önemli bileşeni olan yol ve trafik güvenliği alanında, teknik ve uygulamalı bilgilerin sunulması için bir ortam yaratmak ve bu alandaki işbirliğini geliştirmektir. Bir yıl ulusal diğer yıl uluslararası olarak düzenlenmek üzere, 2015 yılında 1.cisi Ulusal kongre olarak başlatılan bu kongre, daha önce Trafik ve Yol Güvenliği (TRODSA) adıyla 2001-2007 yılları arasında her yıl düzenlenmiştir. Bugüne kadar 7 yıl ara verilmiş olan Kongre, alanındaki bilgi birikiminin, yeni bilgilerin sunulması ve tartışılması ortamında eksiklik oluşturan  bu duruma son vermek amacıyla, Gazi Üniversitesi Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı ve Ankara Ticaret Odası ortak girişiminde, 7-8 Aralık 2015 tarihleri arasında Sürdürülebilir Ulaşım İçin Yol ve Trafik Güvenliği (ROTRASA) ulusal kongresi, konu ilişkin fuar ve sergisi ile düzenlenmektedir.

VİZYON

Ülkemizin yaşam kalitesi ölçütlerinde en zayıf olduğu ve ciddi insan varlığı ve maddi varlık kayıpları verdiği, elde edilen teknolojik ilerlemeye rağmen bunun yansıtılamadığı yol ve trafik güvenliği konusunda, yaşam kalitesini yükseltecek ilerlemenin sürdürülebilir ulaşım kapsamında sağlanması.

Bu temel vizyona göre, sürdürülebilir ulaşımın önemli bileşeni olan yol ve trafik güvenliği alanında, teknik ve uygulamalı bilgilerin sunulması için bir ortam yaratmak ve bu alandaki işbirliğini geliştirmek önem kazanmaktadır. Böylelikle sektörde ve ulaşım düzenlemelerinde genellikle arka sıraya düşen, engeller, engelsiz mekan, bisiklet kullanımı, parklanma, aktarma alanı, yatay ve düşey işaret, aydınlatma vb. ileri teknoloji, eko-teknoloji donatıları gibi konuların önemlerinin vurgulanması ve görüşülmeleri de öngörülmektedir.

Kongre, yol ve trafik güvenliğinde bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde gerek akademik, gerekse kamu ve özel sektörde hizmet veren, faaliyet gösteren tüm kuruluşların buluşma noktası olarak Ankara’da düzenlenmektedir. Bu kongre, bu konuda da başkent kimliğini ortaya koymayı vizyona yönelik bir amaç olarak benimsemekte; Ankara’nın, Türkiye ulaştırma sektöründe bir bilgi birikim odağı ve ulaştırma sektörünün de başkenti olarak konumunun ele alınması gündeme getirilmektedir. Konu bu çerçevede üç bileşeni ile tartışmaya açılmak üzere sözlü sunum, poster sunum ve panel konusu olacaktır:

*          Ülkesel demiryolu ağı, bu kapsamda yüksek hızlı tren ağı başkenti Ankara

*          Ülkesel ve uluslararası havayolu ağında başkent Ankara

*          Ülkemiz ulaştırma sektörünün sürdürülebilir ve güvenli ulaşım düzenlemeleri için akıllı ulaşım sistemleri ve ileri teknolojiler bilgi, buluş, üretim, ar-ge başkenti potansiyeli ile Başkent Ankara.

MİSYON

Gazi Üniversitesi (GÜ) ülkemizde, trafik planlaması, trafik ile ilgili projelendirme ve uygulamalar konusunda, ‘’Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı’’ adı ile kurulmuş bir anabilim dalı kapsamında ‘’Trafik Planlaması ve Uygulaması ‘’ programı ile lisansüstü eğitim veren yegâne anabilim dalına sahip üniversitemizdir.

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı ulaşım ve trafik çalışmaları konusunda gerekli çok disiplinli ortamın oluşturulduğu ve lisansüstü eğitimin verildiği özgün bir anabilim dalıdır.

Bu çerçevede, Trafik ve Yol Güvenliği konusunda yapılmış olan inceleme ve araştırmaların ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamuoyunun dikkat ve bilgisine sunulmasını sağlamak, yapılması gereken çalışmaları ortaya çıkarmak ve bu konuda geleceğe yönelik kurumsal bir arşiv oluşturmak, konu ile ilgili ulaşılan bilimsel sonuçları akademik platformda tartışmak ve daha güvenli trafik koşullarının oluşturulmasına yönelik politika ve öneriler geliştirmek üzere; 2001-2007 yılları arasında ilk yıl ulusal takip eden yıl uluslararası olarak, Gazi Üniversitesi (GÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü (FBE) Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı önderliğinde “Trafik ve Yol Güvenliği” kongreleri düzenlenmiştir.

Bu geçmişe sahip olarak, ROTRASA ulusal ve uluslararası kongre ve teknik sergilerle sürdürülebilir ulaşım planlaması ve yönetimi için yol ve trafik güvenliği konularında uzmanları bir araya getirmek, bu konudaki duyarlılığı ve farkındalığı arttırmak misyonunu yüklenmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM İÇİN YOL VE TRAFİK GÜVENLİĞİ ULUSAL KONGRESİ

KONGRE ALT BAŞLIKLARI, OTURUM ve PANEL KONULARI

 

 1. Ulaşım ve Yol Güvenliği
 • Karayolu Güvenliği
 • Havayolu Güvenliği
 • Demiryolu Güvenliği
 • Sürdürülebilir Ulaşım ve Trafik Planlaması
 • Ulaşım Ana Planlarında Güvenlik ve Güvenirlik
 • Kent Merkezlerinde Ulaşım ve Sürdürülebilirlik
 • Ulaşım Yatırımlarının Mevcut Durum ve Yapıya Etkisi
 • Sektörel Alt Planlar (Yaya, Otopark, Bisiklet, Lojistik, Taksi, Servis, Ara toplu taşım vb. )
 • Güvenlik Stratejileri ve Önlemleri (Politikalar)
 1. Trafik ve Taşıt Güvenliği
 • Trafik Güvenliği ve Yaşam Kalitesi
 • Yaya/Bisiklet/Motorsiklet Düzenlemeleri ve Kullanımında Trafik Güvenliği
 • Toplu Taşıma Sistemleri ve Ulaşımda Bütünleşiklik (Entegrasyon)
 • Tehlikeli Madde Taşımacılığı
 • Trafik Güvenliği Veri Temini, Veri Depolama ve Veri Yönetimi
 1. Kullanıcı Güvenliği
 • Yolcu Güvenliği
 • Trafik Kazaları, Travmatoloji ve Trafik Psikolojisi
 • Erişebilirlik
 • Engeller, Engelliler ve Engelsiz Mekan
 1. Ulaşım Sistemi Güvenliği
 • Akıllı Ulaşım Sistemleri
 • Trafik Yönetim ve Denetimi
 • Altyapı
 • Kent Bilgi Sistemleri
 1. Yol ve Trafik Güvenliğinde Yasal Çerçeve
 • Yerel Yönetimler ve Merkezi Yönetim
 • Yol ve Trafik Güvenliği ile ilgili Uluslararası ve Ulusal Mevzuat
 1. Yaptırım ve Yükümlülükler, Trafik ve Yol Güvenliğinde Farkındalık
 • Yol ve Trafik Kültürü
 • Trafik Kültürü ve Bilincinin Oluşturulmasında Eğitimin Önemi
 • Ulaşım Sektöründe Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirilmesi
 • Trafik ve Çevre

Sürdürülebilir Ulaşım İçin Yol Ve Trafik Güvenliği konusunda yapılması öncelikle öngörülen paneller:

 • Ulaşım Planlarında Sürdürülebilirlik ve Yol Ve Trafik Güvenliği
 • Bisiklet Kullanımı ve Düzenlemeleri: Sorunlar-Olanaklar-Öneriler
 • Engelsiz Mekan Düzenlemeleri: Sorunlar-Olanaklar-Öneriler

 

 

İle, ulaşımda sürdürülebilirliği sağlayıcı; yol güvenliğini ve trafik güvenliğini sağlayıcı temel ve destek malzeme, araç, gereç, aparat katılanların, kullanıcıların ve medyanın dikkatine sunulacaktır.

Kongre’nin sürdürülebilir ulaşım için yol ve trafik güvenliği fuar ve sergisi ile bütünleştirilmesi ile, bu konudaki malzeme, araç, gereç, aparatlar konusunda bilgi ve deneyim birikiminin ortaya konulması, inceleme ve görüşlere açılması, amaçlanmaktadır.

ÖNEMLİ TARİHLER

İŞLEM

SON TARİH

Bildiri Özeti Son Gönderme tarihi

21 Ekim 2015

Sunulacak Bildiri Özeti ve Poster Bildirilerin Değerlendirme Sonuçlarının Bildirilmesi

26 Ekim 2015

Erken Kayıt(bildiri sahiplerine sunulacak olan promosyon malzemesinde önemli olduğundan erken kayıt yaptırılması önerilmektedir.)

09 Kasım 2015

Tam Metin Gönderi Son Tarihi

13 Kasım 2015

Tam Metin Değerlendirme Sonuçlarının Bildirilmesi(Bildirilerin Kesinleşmesi Kitap/Cd ‘ ye basılması anlamındadır.)

16 Kasım 2015

Kesinleşmiş Bildirilerin Yayın Hazırlığı İçin Bildiri Sahibi Tarafından Son Gönderim Tarihi

20 Kasım 2015

Kongre Başlangıç Tarihi

7 Aralık 2015

Kongre Kapanışı

8 Aralık 2015

 

BİLDİRİ FORMATI

Bildiri Özeti Formatı

Bildiri özetleri A4 formatında Word belgesinde soldan ve yukarıdan 3 cm, sağdan ve aşağıdan 2,5 cm olarak sayfa düzeninde ayarlanmalıdır. Özetler 14 punto ile yazılmış bildiri başlığı ile başlamalıdır. Bir boşluk bırakılarak 10 punto ile yazar/yazarların adı, kurumu, mail adresi belirtilmelidir. Bir boşluk bırakılarak 10 punto ile özet başlığı yazılmalı; bir boşluk bırakılarak özet metin, en az 150 en fazla 500 kelimeyi geçmeyecek şekilde yer almalıdır. Bildiri özeti, Times New Roman 12 punto yazı karakteriyle; bildirinin amaç, hedef, kapsam ve yöntemini belirleyen bir öz anlamında, hazırlanarak, aşağıdaki adrese iletilmelidir.

Bildiri özetleri ve tam metinleri İngilizce veya Türkçe gönderilebilir. Ancak kongre sunum/gösterim dili Türkçedir. Kongrede sunulan bildirilerden bilim kurulunca uygun görülen 20 bildiriden İngilizce olanlar Gazi University Journal of Science (SCOPUS, ENGINEERING INDEX (COMPENDEX), EBSCO, GOOGLE SCHOLAR) http://gujs.gazi.edu.tr/ Türkçe olanlar Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji http://gujsc.gazi.edu.tr/ dergilerinde Yol ve Trafik Güvenliği özel sayısında yayınlanacaktır.

Bildiri Özeti Gönderim ve Onay

Bildiri özetleri 14 Eylül 2015 tarihine kadar http://www.abstractmodule.com/2015rotrasa/?plng=tur adreslerine gönderilmelidir.

Kongre için bu ileti tarihinden önce iletilmiş olan bildiri özetleri geçerlidir. Özet göndermiş olan bildiri sahipleri özet’de veya yazarlarda değişiklik yaparak, yeniden göndermek isterlerse, daha önce gönderdikleri özet tarihi ve özet başlığını bildiri özeti sayfasının en üstünde belirtip, ‘’aşağıdaki özet ile değiştirilmiştir’’ ibaresini ekleyerek, göndermelidir.

Bildiri özetinin alındığını bildiren onay, Kongre Yürütme Kurulu sekreteryası tarafından, bildiri özetinin gönderildiği e-posta adresine iletilecektir.

Bildiri Özetlerinin Değerlendirilmesi

Belirtilen son gönderim tarihinine kadar gönderilen tüm bildiriler bilimsel açıdan ve kongre konu başlıklarına uyum açısından, Bilim Kurulu’nda yer alan hakemler tarafından değerlendirilecek ve 30 Eylül tarihinde açıklanacaktır ve özeti gönderen e-posta adreslerine geri bildirim yapılacaktır.

 

 

 

KURULLAR 

Yürütme Kurulu

KURUM/GÖREV

ADI-SOYADI

G.Ü FBE Trafik Planlaması ve Uygulaması AD Başkanı

Prof. Dr. Hülagü KAPLAN

G.Ü Kent İçi Ulaşım Teknolojileri Erişilebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Hayri ULVİ

G.Ü FBE Trafik Planlaması ve Uygulaması AD Başkan Yrd.

Yrd. Doç. Dr. Seda HATİPOĞLU

Gazi Üniversitesi

Dr. Abdullah ORMAN

Gazi Üniversitesi

Dr. Mustafa Kerem KOÇKAR

Erciyes Üniversitesi

Arş. Gör. Harun KINACI

Gazi Üniversitesi

Arş. Gör. Hatice Gül ÖNDER

Gazi Üniversitesi

Arş. Gör. Ayşe Gül SOYDAN

Ankara Ticaret Odası

Seçil DERELİ

Ankara Ticaret Odası

Gülten DELİKTAŞ

 

Düzenleme Kurulu

KURUM/GÖREV

ADI-SOYADI

G.Ü FBE Trafik Planlaması ve Uygulaması AD Başkanı

Prof. Dr. Hülagü KAPLAN

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ÖZDEMİR

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Yakup İÇİNGÜR

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Adnan SÖZEN

Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Kurtuluş BORAN

ASO Genel Sekreteri

Doç. Dr. Yavuz CABBAR

Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Arzuhan Burcu GÜLTEKİN

G.Ü Kent İçi Ulaşım Teknolojileri Erişilebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Hayri ULVİ

Gazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ebru ARIKAN ÖZTÜRK

G.Ü FBE Trafik Planlaması ve Uygulaması AD Başkan Yrd.

Yrd. Doç. Dr. Seda HATİPOĞLU

Gazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Kürşat ÇUBUK

Gazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mesut DÜZGÜN

Gazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Banu Altunay ASLANTEKİN

Gazi Üniversitesi

Dr. Mustafa Kerem KOÇKAR

Gazi Üniversitesi

Dr. Abdullah ORMAN

Gazi Üniversitesi

Dr. Onur ÖZGÜR

Erciyes Üniversitesi

Arş. Gör. Harun KINACI

Gazi Üniversitesi

Arş. Gör. Hatice Gül ÖNDER

Gazi Üniversitesi

Arş. Gör. Ayşe Gül SOYDAN

Bahçeşehir Üniversitesi-UYGAR Merkez Başkanı

Prof. Dr. Mustafa ILICALI

Ufuk Üniversitesi İİBF Genel Sekreteri

Ali TULUK

EGM Genel Müdür Yardımcısı

Necat ÖZDEMİROĞLU

İller Bankası

Ahmet Avşar ŞİMŞEK

Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Gn. Bşk. Yrd.

Atilla KOÇHAN

Ankara Bisikletliler Ortak Platformu(ABOP)

Burak AYHAN

Ankara Ticaret Odası

Ünsal AKKUŞ

Ankara Ticaret Odası

Muhammed SARITAŞ

Ankara Ticaret Odası

Abidin MEMİLİ

Ankara Ticaret Odası

Ali İhsan ÖZDEMİR

Ankara Ticaret Odası

Cemal BALTACI

Ankara Ticaret Odası

Şahabettin ÖZDEMİR

Ankara Ticaret Odası

Nail ÇİMEN

Yüksek Mühendis

Argun TUNÇ

OSTİM Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü

Adem ARICI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Kurum Temsilcisi

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Kurum Temsilcisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi

Kurum Temsilcisi

Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı

Kurum Temsilcisi

Karayolları Genel Müdürlüğü

Kurum Temsilcisi

T.C. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü

Kurum Temsilcisi

T.H.Y. Genel Müdürlüğü

Kurum Temsilcisi

D. H. M. İ. Genel Müdürlüğü

Kurum Temsilcisi

 

 

 

Danışma Kurulu

KURUM/GÖREV

ADI-SOYADI

G.Ü Teknoloji Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Halil ARIK

G.Ü Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Seyhan FIRAT

OSTİM Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı

Orhan AYDIN

G.Ü Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Güngör BAL

G.Ü Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Can E. BALAS

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Atilla BIYIKOĞLU

G.Ü Teknoloji Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Hüseyin R. BÖRÜKLÜ

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı

Yusuf ÇELEBİ

G.ÜTeknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Can ÇINAR

Ulaştırma Bakanlığı Demiryolu Düzenleme Genel Müdürü

Erol ÇITAK

Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik Güvenliği Daire Başkanı

Yakup DOST

G.Ü Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı

Prof. Dr. O. Ayhan ERDEM

Okan Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Güngör EVREN

G.Ü Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Hadi GÖKÇEN

Engelliler Konfederasyonu Başkanı

Turhan İÇLİ

G.Ü Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Başkanı

Prof. Dr. İrfan KARAGÖZ

Ulaştırma Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürü

Mustafa KAYA

TSE Başkanı

Sebahittin KORKMAZ

G.Ü Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölüm Başkanı

Prof. Dr. İhsan KORKUT

EGM Genel Müdürü

M. Celalettin LEKESİZ

Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Gn. Bşk.

İhsan MEMİŞ

G.Ü Fen Bilimleri Enstitü Müdürü

Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU

G.Ü Teknoloji Fakültesi Enerji sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı

Prof. Dr. H. Mehmet ŞAHİN

G.Ü Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Metin ŞENBİL

Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü

Fatih TURAN

Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Müdürü

Mehmet Cahit TURHAN

G.Ü Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı

Prof. Dr. H. Güçlü YAVUZCAN

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi

Prof. Dr. Nadir YAYLA

TCDD Genel Müdürü

Ömer YILDIZ

 

*Danışma Kurulu Üyeleri soyadına göre sıralanmıştır.

 

Bilim Kurulu

KURUM/GÖREV

ADI-SOYADI

Gediz Üniversitesi

Prof. Dr. Darçın AKIN

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. İhsan ALP

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. İrfan AR

Gazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İbrahim ATILGAN

Atılım Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Cumhur AYDIN

ABOP

Yrd. Doç. Dr. Velittin BALCI

Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Kurtuluş BORAN

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Şule ÇOŞKUN CEVHER

Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Bilgehan YILMAZ ÇAKMAK

Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Kübra CİHANGİR ÇAMUR

İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Murat ÇELİK

Gazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Kürşat ÇUBUK

Gazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ülkü DİNLEMEZ

Gazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Zeynep OKAY DURMUŞOĞLU

Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Özge YALÇINER ERCOŞKUN

Gazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Demet EROL

Gazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Seda HATİPOĞLU

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Yakup İÇİNGÜR

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Hülagü KAPLAN

İller Bankası Uluslararası Daire Başkanı

Doç. Dr. Birol KAYRANLI

Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Bilge ARMATLI KÖROĞLU

Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Yetiş Şazi MURAT

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Elif ORHAN

Gazi Üniversitesi

Dr. Abdullah ORMAN

Pamukkale Üniversitesi

Doç. Dr. Oğuz ÖZBEK

Pamukkale Üniversitesi

Doç. Dr. Koray ÖZCAN

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ÖZDEMİR

Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Burcu ÖZÜDURU

Gazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ebru ARIKAN ÖZTÜRK

Süleyman Demirel Üniversitesi

Doç. Dr. Erkan POLAT

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Adnan SÖZEN

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Metin ŞENBİL

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Emine YETİŞKUL ŞENBİL

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Ümmügülsüm ÖZKAN TER

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Gülseven UBAY TÖNÜK

Gazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hayri ULVİ

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Kevser ÜSTÜNDAĞ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hediye TÜYDEŞ YAMAN

TŞOF

Doç. Dr. Yeşim YASAK

Mersin Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Fikret ZORLU

 

 

ÖNCEKİ YILLARDA DÜZENLENEN YOL VE TRAFİK GÜVENLİĞİ KONGRE ve SERGİLERİ

Yıl

TRODSA Kongreleri

2001

Ankara, Türkiye (Ulusal)

2002

Ankara, Türkiye (Uluslararası)

2003

Ankara, Türkiye (Ulusal)

2004

Ankara,Türkiye(Uluslararası)
ANATEMA
Sürdürülebilir Trafik Güvenliği için Politika Geliştirme ve Kurumsallaşma

2005

Ankara,Türkiye(Ulusal)
ANATEMA
Trafik Yönetim ve Denetiminde Merkezi ve Yerel Yönetimlerin Rolü: Avrupa Birliği Uygulamaları ve Türkiye

2006

Ankara,Türkiye(Uluslararası)
ANATEMA
Yeni Yaklaşımlar Yeni Teknolojiler

2007

Ankara, Türkiye(Uluslararası)

ANATEMA

Kent İnsanlar İçindir

 

 

Tarih: 25/27 Nisan 2001

Yer: Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi-Ankara

Toplam Bildiri Sayısı:219

Kategorisi: Ulusal

Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi/Sergisi Gazi Üniversitesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ortaklaşa çalışmalarıyla ilk kez 25-27 Nisan 2001 tarihlerinde Ankara’da Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kongre Merkezinde 3M’in ana sponsorluğunda yapılmıştır. Kongrede sunulmak üzere kabul edilen toplam bildiri sayısı 219’dur. Bunlardan 95’inin sözlü 79’unun Poster olarak sunulması uygun görülmüştür. Kongreye bilimsel katılımın yanında BP Türkiye hem sözlü sunum hem de çocuk tiyatrosuyla, Petrol Ofisi A.Ş afiş sponsorluğu, Anadolu Sigorta sergi, Mega Mühendislik Ltd. Şti. çanta sponsorluğu, Kamil Koç Otobüs İşletmesi transfer ve ikram sponsoru olarak katkıda bulunmuştur.

 

 

Tarih: 08/12 Mayıs 2002

Yer: Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi-Ankara

Kategorisi: Uluslararası

Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi/Sergisinin ikincisi Gazi Üniversitesi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığıyla ortaklaşa 08/12 Mayıs 2002 tarihlerinde Ankara’da Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kongre Merkezinde uluslararası boyutta düzenlenmiştir. Organizasyonun ana sponsorluğunu BP Türkiye, tanıtım sponsorluğunu Ankara Büyükşehir Belediyesi, güvenlik sponsorluğunu Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri, ulaşım/radyo sponsorluğunu Bektaşlar Motorlu Araçlar A.Ş., ikram sponsorluğunu Metro Turizm üstlenmiştir. 38 kamu/özel kuruluşu ürün ve hizmetlerini sergilemiştir.

 

Tarih: 07/09 Mayıs 2003

Yer: Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi-Ankara

Kategorisi: Ulusal

Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi/Sergisinin üçüncüsü 07/09 Mayıs 2003 tarihlerinde Gazi Üniversitesi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığıyla birlikte ulusal olarak düzenlenmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ve TUBİTAK organizasyonu destekleyen kuruluşlar adı altında katılmış olup, organizasyonun sponsorluğunu BP Türkiye, Renault Mais, Lassa, Tırsan, Siemens üstlenmiştir. Kongrede sunulmak üzere kabul edilen toplam bildiri sayısı 144’dür. Bunların 110’u sözlü 34’ü Poster olarak sunulmuştur. Kongreye önceden kayıt yaptıran yazarlar dışında 155 kişi kayıt yaptırmıştır.

 

 

Tarih: 05/07 Mayıs 2004

Yer: Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi-Ankara

Toplam Bildiri Sayısı:163

Kategorisi: Uluslararası

Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi/Sergisinin dördüncüsü 05/07 Mayıs 2004 tarihlerinde Gazi Üniversitesi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığıyla birlikte uluslararası olarak düzenlenmiştir. TRODSA, 2004 yılında , Birleşmiş Milletlerin düzenlediği ‘WORLD HEALTH DAY 2004 Road Safety is noAccident’ kampanyasına destek vermiş ve Türkiye kanalı olarak yıl boyunca çalışmıştır. ‘sürdürülebilir trafik güvenliği için politika geliştirme ve kurumsallaşma’ ana teması işlenerek trafik ve yol güvenliği konusunda yurtdışı deneyimleri ile Türkiye çalışmaları karşılaştırılmıştır. Uluslararası boyutta gerçekleştirilen TRODSA 2004, kongresinin ana sponsorluğunu EFES PİLSEN üstlenmiştir. MERCEDES-BENZ altın sponsor, LASSA ise gümüş sponsor olarak kongrenin gerçekleşmesine katkılarını esirgememişlerdir. İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş, Renault Mais, Metro Turizm ve Kortek Koruma Teknolojileri Ltd. Şti. organizasyona destekleyen kuruluşlar adı altında katıldılar.  Kongrede sunulmak üzere kabul edilen toplam bildiri sayısı 163’dür. Bunların 106’sı sözlü 43’ü Poster olarak sunulmuştur.

 

Tarih: 04/06 Mayıs 2005

Yer: Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi-Ankara

Toplam Bildiri Sayısı:83

Kategorisi: Ulusal (Uluslararası katılımlı)

Trafik ve Yol Güvenliği III. Ulusal Kongresi/Sergisinin beşincisi Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet SEZER’in himayelerinde 04/06 Mayıs 2005 tarihlerinde Gazi Üniversitesi, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığıyla birlikte düzenlenmiştir. 2005 yılının ana teması ‘trafik yönetim ve denetiminde merkezi ve yerel yönetimlerin rolü: Avrupa Birliği Uygulamaları ve Türkiye’ olarak belirlenmiştir.

 TRODSA, 2005 kongresinin ana sponsorluğunu, TRODSA’ya her yıl yapmış olduğu desteğini daha da arttıran sektör lideri LASSA üstlenmiştir. TRODSA ailesine yeni katılan MAN Türkiye ve TRODSA etkinliklerinde Trafik ve Yol Güvenliği araştırmacılarını yalnız bırakmayan Renault-Maissponsorluklarını 2005 yılında da devam ettirmişlerdir. Ankara Büyükşehir Belediyesi TRODSA 2005 kongresinin basılı malzemelerinin tasarlanıp üretilmesi, uygulaması ve basılması konusunda desteğini devam ettirmişlerdir. METAKSAN SİSTEM; kokteyl, TODER; çay/kahve ikramı, MESA Hastanesi ise kongre sürecinde ambulans, doktor ve hemşire ile hizmet sponsoru olarak destek vermişlerdir.

Kongrede sunulmak üzere kabul edilen toplam bildiri sayısı 83’dür. Bunların 43’ü sözlü 40’ı Poster olarak sunulmuştur.

Tarih: 17/19 Mayıs 2006

Yer: Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi-Ankara

Toplam Bildiri Sayısı:173

Kategorisi: Uluslararası

Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi/Sergisinin altıncısı 17/19 Mayıs 2006 tarihlerinde Gazi Üniversitesi, Ulaştırma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığıyla birlikte uluslararası olarak düzenlenmiştir. ‘Sürdürülebilir trafik güvenliği için yeni yaklaşımlar ve yeni teknolojiler’ ana teması işlenerek trafik ve yol güvenliği konusunda yurtdışı deneyimleri ile Türkiye çalışmaları karşılaştırılmıştır.

 

Tarih: 23/25 Mayıs 2007

Yer: Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi-Ankara

Toplam Bildiri Sayısı:55

Kategorisi: Ulusal

Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi/Sergisinin yedincisi 23/25 Mayıs 2007 tarihlerinde Gazi Üniversitesi, Ulaştırma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığıyla ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ulusal olarak düzenlenmiştir. ‘Kent insanlar içindir’ ana teması işlenerek, özellikle büyük kentlerde yaşanan ulaşım ve trafik kaosunu, yapılan yanlış ve hatalı iş ve işlemleri ele almayı amaçlamıştır.

Kongrede sunulmak üzere kabul edilen toplam bildiri sayısı 57’tir. Bunların 55’ü sözlü 2’si Poster olarak sunulmuştur.