ADI SOYADIBİRİMİTELEFONE-Posta
Nurşen ZENGİN Öğrenci İşleri Faaliyetleri
202 37 17
nursen.zengin@gazi.edu.tr
Hülya AYDIN Sekreterya Faaliyetleri
202 37 12
hulya.aras@gazi.edu.tr