İdari Personel

 

ADI SOYADI
BİRİMİ
TELEFON
E-Posta
Nurşen ZENGİN
Öğrenci İşleri Faaliyetleri
202 37 17
Zeyno GAZİOĞLU 
Sekreterya Faaliyetleri
202 37 33