ADI SOYADI BİRİMİ TELEFON E-Posta
Nurşen ZENGİN Öğrenci İşleri Faaliyetleri
202 37 17
nursen.zengin@gazi.edu.tr

Zeyno GAZİOĞLU 

Sekreterya Faaliyetleri
202 37 33