ADI SOYADI BİRİMİ TELEFON E-Posta
Nurşen ZENGİN Öğrenci İşleri Faaliyetleri
202 37 17
nursen.zengin@gazi.edu.tr
Erkan YAZIR Sekreterya Faaliyetleri
202 37 37
erkan.yazir@gazi.edu.tr